Εργαστήρια - Σεμινάρια

Σεμινάριο

Σύγχρονος χορός: 
Ήπειρος χώρα. Φύση και τοπική παράδοση.  

Διδάσκων: Ταξιάρχης Βασιλάκος & την Αθηνά Κυρούση - Salvucci

Τόπος: Κεράσοβο Κόνιτσας

29 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2019

Σεμινάριο

Πολυφωνικό Τραγούδι (20 ώρες)

Πολυφωνίες της Ελλάδας και των Βαλκανίων 

Διδάσκων: Ξανθούλα Ντακοβάνου

Τόπος: Κεράσοβο Κόνιτσας

5 -9 Αυγούστου 2019

Σεμινάριο

Βαλκανική Ορχήστρα (20 ώρες)

Από την Ελλάδα στα Βαλκάνια - Μουσικό Σύνολο

Διδάσκων: Ουρανία Λαμπροπούλου​

Τόπος: Κεράσοβο Κόνιτσας

5 - 9 Αυγούστου 2019

Σεμινάριο

Κρουστά και Ρυθμοί της Κάτω Ιταλίας (9 ώρες)

Διδάσκων: Gianfranco Narracci

Τόπος: Κεράσοβο Κόνιτσας

4 - 6 Αυγούστου 2018

Σεμινάριο

Παραδοσιακά Κρουστά & Ελληνικοί Ρυθμοί (12 ώρες)  
Διδάσκων: Αλέξανδρος Ριζόπουλος

Τόπος: Κεράσοβο Κόνιτσας

7 - 9  Αυγούστου 2019

Please reload

Copyright @ MOUSA AMKE Music & Dances of the World 2020